Här finns vi i inspirerande miljö på Drakens Gränd 6 i Gamla Stan.

Företaget Shift LokalTeam

Shift LokalTeam är ett marknadsteam specialiserat på förmedling av kommersiella fastigheter och lokaler. Företaget som är personalägt bildades redan 1992.

Affärsidén är att genom vårt arbete skapa nytta för hyresgäster och värde för fastighetsägare. Våra tjänster är marknadsföring/uthyrning, köp/försäljning och inventeringar. Vår hemmamarknad är StorStockholm.

Våra uppdragsgivare är både fastighetsägare och hyresgäster.

Vår styrka ligger till stor del i vårt strukturerade arbetssätt som gör att vi gärna hanterar större och svårare uppgifter. Till detta kan naturligtvis läggas en gedigen erfarenhet och kompetens inom olika specialistområden.

Tack vare Shift-upplägget och vår metodik skapar vi förutsättningar för effektiva insatser.