Shift Lokalteam AB är specialister på förmedling av
kommersiella fastigheter och lokaler.

Marknadsföring och uthyrning

Marknadsföring och uthyrning

Köp och försäljning

Köp och försäljning

Lokalinventeringar

Lokalinventeringar

Analyser och bedömningar

Analyser och bedömningar

Marknadsföring/uthyrning av fastigheter och lokaler

Marknadsföring/uthyrning
av fastigheter och lokaler

Vi kan bistå er från idé till fullt uthyrd fastighet/lokal. Med helhetsåtagande eller vi kan komplettera er egen organisation med utvalda marknadsförings- tjänster. Vi skräddarsyr vårt upplägg, vår arbetsinsats och vårt ersättningssystem efter varje objekts speciella förutsättningar och svårighetsgrad.

Vår specialitet är framförallt större och tyngre projekt med tonvikt på Stockholms förorter, men vi hanterar även mer lättrörliga lokaler.

Köp/försäljning

Vi medverkar vid överlåtelser av kommersiella fastigheter. Vi hanterar själva och i samarbete med partners hela kedjan från idé och strategifas, produktion av säljprospekt, sökning efter potentiella köpare/säljare till upprättande av avtal. Att vi aktivt arbetar med uthyrning innebär ett stort tillskott av intressenter.

Tack vare vårt kontaktnät kan vi arbeta över hela landet, men tyngdpunkten ligger på Stockholms/Mälardalsregionen.

Köp/försäljning
Lokalinventeringar

Lokalinventeringar

Vi kan avlasta er ifrån det tidsödande arbetet att söka rätt lokal. Tillsammans med er utformar vi en kravspecifikation och tar därefter fram de mest lämpliga förslagen.

Vi har ett mycket stort kontaktnät av fastighetsägare, och kan snabbt och effektivt bistå er och strukturera ert sökande.

Analyser och bedömningar

Vi genomför som ett led i våra uppdrag bedömningar, förstudier och analyser. Vi kan också erbjuda dessa tjänster separat.

Allt från hyreskartläggning, nulägesanalys, marknadsundersökningar till kvalificerade marknadsbedömningar.

Analyser och bedömningar